μίγνυμι


μίγνυμι
μ(ε)ίγνυμι / συμ|μίγνυμι (τινί) смешивать; соединять (ср. лат. misceo; русск. месить) aor. ἔμιξα, aor. pass. ἐμίγην / ἐμίχθην

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.

Смотреть что такое "μίγνυμι" в других словарях:

 • μίγνυμι — μί̱γνῡμι , μίγνυμι mix pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μεμιγμένα — μίγνυμι mix perf part mp neut nom/voc/acc pl μεμιγμένᾱ , μίγνυμι mix perf part mp fem nom/voc/acc dual μεμιγμένᾱ , μίγνυμι mix perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) μεμῑγμένα , μίγνυμι mix perf part mp neut nom/voc/acc pl μεμῑγμένᾱ ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μεμιγμέναι — μίγνυμι mix perf part mp fem nom/voc pl μεμιγμένᾱͅ , μίγνυμι mix perf part mp fem dat sg (doric aeolic) μεμῑγμέναι , μίγνυμι mix perf part mp fem nom/voc pl μεμῑγμένᾱͅ , μίγνυμι mix perf part mp fem dat sg (doric aeolic) μεμῑγμέναι , μίγνυμι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μεμιγμένον — μίγνυμι mix perf part mp masc acc sg μίγνυμι mix perf part mp neut nom/voc/acc sg μεμῑγμένον , μίγνυμι mix perf part mp masc acc sg μεμῑγμένον , μίγνυμι mix perf part mp neut nom/voc/acc sg μεμῑγμένον , μίγνυμι mix perf part mp masc acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μεμιγμένων — μίγνυμι mix perf part mp fem gen pl μίγνυμι mix perf part mp masc/neut gen pl μεμῑγμένων , μίγνυμι mix perf part mp fem gen pl μεμῑγμένων , μίγνυμι mix perf part mp masc/neut gen pl μεμῑγμένων , μίγνυμι mix perf part mp fem gen pl μεμῑγμένων …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μιγέντα — μίγνυμι mix aor part pass neut nom/voc/acc pl μίγνυμι mix aor part pass masc acc sg μῑγέντα , μίγνυμι mix aor part pass neut nom/voc/acc pl μῑγέντα , μίγνυμι mix aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μιγέντων — μίγνυμι mix aor part pass masc/neut gen pl μίγνυμι mix aor imperat pass 3rd pl μῑγέντων , μίγνυμι mix aor part pass masc/neut gen pl μῑγέντων , μίγνυμι mix aor imperat pass 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μίσγον — μίγνυμι mix pres part act masc voc sg μίγνυμι mix pres part act neut nom/voc/acc sg μίγνυμι mix imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) μίγνυμι mix imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐμίγην — μίγνυμι mix aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) μίγνυμι mix aor ind pass 1st sg ἐμί̱γην , μίγνυμι mix aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἐμί̱γην , μίγνυμι mix aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μεμειγμένα — μίγνυμι mix perf part mp neut nom/voc/acc pl μεμειγμένᾱ , μίγνυμι mix perf part mp fem nom/voc/acc dual μεμειγμένᾱ , μίγνυμι mix perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μεμιγμέναις — μίγνυμι mix perf part mp fem dat pl μεμῑγμέναις , μίγνυμι mix perf part mp fem dat pl μεμῑγμέναις , μίγνυμι mix perf part mp fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)